Currently browsing

Page 2

ariadnaguasch-ofici-benefici

L’ofici i el benefici

Després d’haver viscut al seu petit planeta assolellat, el Senyor va anar cap allà a on havia d’anar. Després de fer una …

ariadnaguasch-poesia

Textures

Hi ha persones dures i persones toves. És necessari que les persones toves s’endureixin, i es facin fortes, fermes, sòlides. I les …